Informace o záruce na sluchátka ABYSS

Záruka na sluchátka Abyss

Záruka Informace - sluchátka

Chcete-li požádat o prodlouženou záruku na zcela nová, továrně zapečetěná sluchátka ABYSS, KLIKNĚTE ZDE.

Sluchátka Abyss jsou navržena a vyrobena v USA na velmi vysoké úrovni kvality. Společnost Abyss Headphones zaručuje, že vaše nová sluchátková souprava bude bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu u autorizovaného prodejce nebo zástupce společnosti Abyss Headphones. Jedná se o standardní záruku.


Při nákupu od dubna 2023 a dále, zcela nových, nikdy nepoužitých, továrně zapečetěných, aktuálních skladových zásob zakoupených přímo od společnosti ABYSS Headphones nebo autorizovaného zástupce Abyss Headphone ve vaší zemi nebo regionu; jako původní majitel máte nárok na soukromou desetiletou (10) prodlouženou záruku registrací online na stránce Registrace produktu Abyss-Headphones.com.

Abyste se mohli přihlásit, musíte se zaregistrovat do 90 dnů od data nákupu. Doporučujeme požádat o prodlouženou záruku ihned po zakoupení. Podání žádosti podléhá schválení. Na tuto prodlouženou záruku se nevztahuje výprodejové nebo prodejní zboží, předváděcí zboží prodejce, dříve použitý výrobek nebo nové staré zboží. Nákupy uskutečněné mimo vaši zemi nebo region nemusí mít nárok na prodlouženou záruku. Například prodejci společnosti Abyss v USA nejsou oprávněni vyvážet výrobky mimo USA a výrobky ABYSS zakoupené v Evropě musí pocházet od autorizovaného prodejce nebo distributora výrobků ABYSS v Evropě nebo přímo od společnosti ABYSS. Seznam autorizovaných zástupců naleznete na stránce Dealer nebo se obraťte na uvedeného zástupce ve vaší zemi, který vám poskytne informace o nejbližším prodejci.

Headphones purchased directly from the eu.Abyss-Headphones.com website are automatically registered for the 10 Year Private Warranty, worldwide.

Schválení a potvrzení prodloužené záruky vám bude zasláno e-mailem a bude uloženo v evidenci společnosti Abyss Headphones. Abyste mohli uplatnit jakýkoli záruční status po skončení standardní záruky, musíte mít originál dokladu o koupi od autorizovaného prodejce nebo zástupce a musíte být osobou, která se zaregistrovala do Prodloužené záruky. Tato soukromá 10letá prodloužená záruka platí pouze pro původního registrovaného kupujícího a není přenosná při prodeji dříve vlastněných sluchátek ABYSS.

Při koupi dříve vlastněných (použitých) sluchátek Abyss se na sadu sluchátek vztahuje standardní dvouletá (2) záruka (jeden (1) rok pro výrobky původně zakoupené jako nové před dubnem 2023). Jako doklad o koupi je pro případnou reklamaci vyžadován originální doklad o koupi od původního prvního majitele. Pokud originální účtenka neexistuje a/nebo podle našeho uvážení můžeme pro určení stáří a záručního stavu vycházet ze sériového čísla sluchátek.

Majitelé soukromé desetileté prodloužené záruky nemohou svou záruku převést, avšak na sluchátka se při prodeji vztahuje standardní dvouletá záruka od data původního nákupu.

V případě již existující tříleté prodloužené záruky musí původní majitel při prodeji kontaktovat společnost Abyss Headphones a sdělit nám jméno a e-mailovou adresu nového majitele, abychom jej mohli kontaktovat a zaregistrovat pro jednorázový převod prodloužené záruky.

Prodejce nebo agent abyss Headphone nemá žádnou povinnost poskytovat žádnou záruku na produkt, který vám neprodal. Kontaktujte společnost Abyss Headphones přímo s případnými záručními problémy, pokud váš nákup nebyl proveden u autorizovaného prodejce.

Kromě podmínek definovaných platnou smlouvou s prodejcem nebo distributorem mezi společností JPS Labs LLC a jejím autorizovaným zástupcem se na velkoobchodní nákupy nevztahuje žádná záruka.

Záruka se vztahuje pouze na náklady na opravu sluchátek nebo přiloženého příslušenství. Záruka se nevztahuje na dopravu, pojištění, poplatky, cla, daně ani na ztrátu či poškození jakéhokoli druhu. Kožené součásti, jako jsou náušníky, jsou považovány za opotřebované položky a mohou čas od času vyžadovat výměnu. Na opotřebení kůže nebo povrchové úpravy se nevztahuje žádná záruka. Na používání vadného nebo nesprávného pomocného vybavení, zneužití nebo fyzické poškození se nevztahuje žádná záruka. Na zásahy do sluchátek nebo přiloženého příslušenství ze strany neoprávněné osoby, které vedou k potřebě náhradních dílů nebo servisu, se nevztahuje žádná záruka.

Záruční pravidla se mohou změnit bez předchozího upozornění.