Informace o záruce na sluchátka ABYSS

 

Chcete-li požádat o prodlouženou záruku na zcela nová, továrně zapečetěná sluchátka ABYSS, KLIKNĚTE ZDE.

Sluchátka Abyss jsou navržena a vyrobena v USA na velmi vysoký standard kvality. V Evropské unii (EU) společnost Abyss Headphones zaručuje, že vaše zbrusu nová sluchátka budou bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data nákupu od autorizovaného evropského prodejce nebo zástupce společnosti Abyss Headphones. Toto je standardní záruka v EU.

Na jakýkoli nákup mimo EU se nevztahuje výše uvedená záruka EU a vztahuje se na něj jednoletá (1) záruka od data nákupu zcela nového výrobku u autorizovaného zástupce společnosti ABYSS.

Pokud jste zakoupili zcela nový, nikdy nepoužitý, aktuální skladový stav od autorizovaného zástupce společnosti Abyss Headphones v rámci vaší země nebo regionu, máte jako původní majitel nárok požádat o prodlouženou záruku na celkem tři (3) roky registrací online na stránce Registrace produktu Abyss-Headphones.com. Abyste mohli o záruku požádat, musíte se zaregistrovat do 90 dnů od data nákupu. Doporučujeme požádat o prodlouženou záruku ihned po zakoupení. Žádost podléhá schválení. Na prodlouženou záruku se nevztahuje předváděcí produkt prodejce ani dříve použité produkty. Nákupy uskutečněné mimo vaši zemi nebo region nemusí mít nárok na prodlouženou záruku. Například prodejci ABYSS v USA nejsou oprávněni vyvážet výrobky do jiných zemí.

Doklad o prodloužené záruce vám bude zaslán e-mailem a bude uložen v evidenci společnosti Abyss Headphones. Abyste mohli uplatnit jakýkoli status záruky po uplynutí původního jednoho roku, musíte mít originál dokladu o koupi od autorizovaného prodejce nebo zástupce a musíte být osobou, která se zaregistrovala k prodloužené záruce. Jako původní majitel můžete uplatnit JEDNORÁZOVÝ převod této při prodeji sluchátek Abyss Headphone jinému, a to tak, že kontaktujete přímo společnost Abyss headphones.

Při koupi dříve vlastněného (použitého) výrobku Abyss Headphone se na sadu sluchátek vztahuje standardní jednoletá záruka. Jako doklad o koupi je pro případné uplatnění záruky vyžadován originální doklad o koupi od původního prvního majitele. nicméně pro určení záručního stavu můžeme dle našeho uvážení vycházet ze sériového čísla a stáří sluchátek.

V případě prodloužené záruky musí původní majitel při prodeji kontaktovat společnost Abyss Headphones a sdělit nám jméno a e-mailovou adresu nového majitele, abychom jej mohli kontaktovat a zaregistrovat pro jednorázový převod prodloužené záruky.

Prodejce nebo zástupce společnosti Abyss Headphone nemá žádné závazky týkající se záruky na výrobek, který vám neprodal. Pokud jste výrobek nezakoupili u autorizovaného prodejce, obraťte se s případnými záručními problémy přímo na společnost Abyss Headphones. Na velkoobchodní nákupy, kromě těch, které jsou definovány smlouvou s prodejcem nebo agentem, se nevztahuje žádná záruka.

Záruka se vztahuje pouze na náklady na opravu sluchátek nebo přiloženého příslušenství. Záruka se nevztahuje na dopravu, pojištění, poplatky, cla, daně ani na ztrátu či poškození jakéhokoli druhu. Kožené součásti, jako jsou náušníky, jsou považovány za opotřebované položky a mohou čas od času vyžadovat výměnu. Jakýkoli hotový povrch se může v důsledku oděru poškrábat nebo znehodnotit. Na opotřebení kůže nebo povrchové úpravy se nevztahuje žádná záruka. Na používání vadného nebo nesprávného pomocného vybavení, zneužití nebo fyzické poškození se nevztahuje žádná záruka. Na zásahy do sluchátek nebo přiloženého příslušenství ze strany neoprávněné osoby nebo na jejich úpravy, které mají za následek nutnost výměny dílů nebo servisu, se nevztahuje žádná záruka.

Záruční pravidla se mohou změnit bez předchozího upozornění.